Missie & Visie

Missie:

De Stichting Triathlon Apeldoorn wil de triathlonsport in de breedte promoten door het jaarlijks organiseren van een laagdrempelige triathlon, aantrekkelijk voor zowel de beginnende als gevorderde triathleet, zowel jong als senior.

 

Visie

De sport Triathlon kan niet bestaan zonder dat mensen het initiatief nemen om wedstrijden te organiseren. Het prestatie-element stimuleert mensen om aan triathlon te doen. Voor de Stichting Triathlon Apeldoorn is meedoen belangrijker dan het niveau van presteren. Elke prestatie is waardevol, zowel die van de recreant als die van de prestatiegerichte wedstrijdsporter. De breedtesport legt de basis voor het succesvol kunnen ontwikkelen van topsport. De Nederlandse triathlonbond is een waardevolle en onmisbare organisatie in het ontwikkelen en aantrekkelijk houden van de triathlonsport.

De Stichting Triathlon Apeldoorn geeft gestalte aan bovenstaande doelstellingen door:

  • Het aanbieden van een aantrekkelijk wedstrijdprogramma.
  • Aanbieden van een zo veilig mogelijk evenement.
  • Het stimuleren van een sportieve en gezellige ambiance op de wedstrijddag.
  • Uitnodigen van regionale en nationale (sub)toppers als promotie van de triathlonsport voor deelnemers en toeschouwers.
  • Uitstekende verzorging voor deelnemers en vrijwilligers.
  • Indien van toepassing of waar mogelijk een individuele benadering van deelnemers en vrijwilligers.
  • Tijdige en duidelijke communicatie met en naar alle belanghebbenden.
  • Betrekken van zoveel mogelijk leden van afdeling Triathlon Aquapoldro bij de organisatie van het evenement.

Organisatie

Organisatie:

De Triathlon Apeldoorn wordt georganiseerd door de Stichting Triathlon Apeldoorn met medewerking van de afdeling Triathlon van Aquapoldro.

Stichting Triathlon Apeldoorn:

  • De Stichting Triathlon Apeldoorn staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41042367

Samenstelling Stichtingsbestuur:
Voorzitter en coördinator overall: Paul Karrenbeld
Secretaris, AVG & Social Media: André van den Berg (triapeldoorn@gmail.com)
Public Relations: Hans Simons
Penningmeester: Maarten Bouter
Lid: Marcel Wever

Inschrijvingen
info.inschrijvingenta@gmail.com